Plezier            "Met plezier kom je tot leren."
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren met plezier. Daarom besteden we daar in ons onderwijs op verschillende manieren aandacht aan.
Plezier vormt bij het bereiken van de leerdoelen een belangrijke stimulans. Door met thema's te werken die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen verhogen wij het plezier in het leren.
 
Groei
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen groeien. Dat zij beter worden dan hun 'oude ik'. In een omgeving waar kinderen zich veilig en prettig voelen, kunnen ze zich optimaal ontwikkelen en groeien!
 
Respect
Wij vinden het belangrijk dat we elkaar accepteren zoals we zijn. We houden rekening met verschillen en elkaars eigenaardigheden. We zorgen voor elkaar en wensen de ander het beste toe.
 
Veiligheid
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, team en ouders veilig zijn en zich veilig voelen op ons kindcentrum. Ook dat is een voorwaarde om tot leren te komen.
 
"AL BEN JE GROOT, AL BEN JE KLEIN,
OP HET VENSTER DURF JE JEZELF TE ZIJN."