Peuteropvang (2-4 jaar)

Kinderen vanaf twee jaar zijn welkom bij de peuteropvang. Dit bieden we elke ochtend aan, behalve op woensdag. Spelend leren staat centraal bij de peuteropvang. Verkleden, knutselen en zingen: het kan allemaal. Samen met leeftijdsgenootjes krijgt je peuter de ruimte om te experimenteren en te ontdekken.

De peutergroepen staan in directe verbinding met het onderwijs. We hebben gespecialiseerde pedagogisch medewerkers in huis die de ontwikkeling van de peuters goed monitoren. Dat gebeurt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zo leren ze allerlei vaardigheden die ze in hun verdere loopbaan op ons kindcentrum nodig hebben.

Bij de peuteropvang kijken we goed naar de behoeften van een kind. Eventuele ontwikkelingsachterstanden signaleren wij op tijd én we bieden aanvullende ondersteuning waar nodig. Denk bijvoorbeeld aan een extra dagdeel peuteropvang. We kijken dus altijd naar wat een kind nodig heeft en stemmen daar ons aanbod op af.

We vinden het belangrijk dat de overgang naar de kleutergroep soepel verloopt. Daarom hebben we elke dinsdag en soms zelfs meerdere keren per week een open deur-moment voor peuters bij de kleuters en andersom. Ook hebben we dezelfde thema's als de kleuters, bijvoorbeeld vervoer of lente.

Aangezien wij een gemeentelijke subsidie krijgen voor de peuteropvang, kunnen we de kosten laag houden. Per jaar betaal je voor veertig opvangweken. Daarnaast hebben werkende ouders recht op kinderopvangtoeslag.

Meer weten?
Meer informatie over onze peuteropvang vind je in onze folder peuteropvang.

Kom gerust eens langs!
Wil je zelf eens kijken hoe het eraan toegaat op ons kindcentrum? Dan ben je van harte welkom. Maak vooraf even een afspraak met kindcentrumleider Joyce Martens via joyce.martens@stichtinggoo.nl of bel 0492 - 39 01 51. 

Aanmelden? 
Heb je je keuze gemaakt en wil je je kind graag aanmelden voor onze peuteropvang? Dan vind je hier het inschrijfformulier voor peuteropvang Het Venster