Onderwijs

Vanaf 4 jaar mogen kinderen onze basisschool bezoeken. Als zij binnen ons kindcentrum al peuterwerk hebben bezocht, is de overdracht naar het onderwijs extra eenvoudig. En bijna vanzelfsprekend. Doordat veel activiteiten kindcentrum breed georganiseerd worden is het een logische overgang voor kinderen.

Schooltijden
Op Kindcentrum Het Venster hebben we een continurooster. Dat houdt in dat de kinderen hun lunch eten in de eigen klas en daarnaast nog een half uur buiten pauzeren om te spelen en te bewegen.

Maandag         8.30-14.30 uur
Dinsdag           8.30-14.30 uur
Woensdag      8.30-12.30 uur
Donderdag     8.30-14.30 uur
Vrijdag             8.30-12.30 uur

Jaargroepen
Je kind start bij ons in groep 1/2 en verlaat na 8 jaar ons kindcentrum. We hebben momenteel 8 groepen met in totaal ongeveer 200 leerlingen.

Werkwijze
Belangrijkste voorwaarde om tot leren  te komen is dat kinderen zich veilig voelen. Daar werken  we elke dag hard voor om een goed pedagogisch klimaat te hebben.
In de kleutergroepen is het spelend leren erg belangrijk. Jongste kleuters en oudste kleuters zitten bij elkaar in dezelfde groep zodat zij van elkaar en met elkaar kunnen leren en spelen.
In de groepen 3 tot en met 8  werken we bij de basisvaardigheden (rekenen, lezen, spelling) met doorgaande leerlijnen zodat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
Daarnaast werken we aan de '21e Eeuwse Vaardigheden' zoals ict-geletterdheid, creatief denken, kritisch denken, samenwerken of communiceren. We doen dit met het concept van IPC (International Primary Curriculum). Klik hier voor meer informatie over IPC. Alle informatie is te lezen in de kindcentrumgids.
Voor een verslag van het laatste inspectiebezoek klik hier.

Nieuwsgierig?
Iedereen is van harte welkom om het kindcentrum in bedrijf te zien, sfeer te komen proeven en vragen te stellen. Maak hiervoor een afspraak met onze teamleidster; Joyce Martens.