Peuteropvang

Vanaf 2 jaar is je kind twee dagdelen per week welkom bij de peuteropvang op ons kindcentrum. Fijn spelen, verkleden, zingen of knutselen; het kan allemaal. Je peuter krijgt volop de ruimte om samen met leeftijdsgenootjes te experimenteren en te ontdekken.

Spelenderwijs leren
Peuterwerk bereidt kinderen voor op de basisschool. Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) leren peuters onder begeleiding van geschoolde pedagogisch medewerkers spelenderwijs allerlei vaardigheden die ze op de basisschool nodig hebben. Eventuele ontwikkelingsachterstanden signaleren we hierdoor vroegtijdig. Waar nodig, bieden we aanvullende ondersteuning, bijvoorbeeld door een extra dagdeel peuterwerk.

Goede overdracht opvang en onderwijs
Ons kindcentrum is gericht op een soepele overgang tussen (vormen van) opvang en onderwijs. Peuters en kleuters ondernemen regelmatig gezamenlijke activiteiten en werken regelmatig met hetzelfde thema. Tussen het peuterwerk en de basisschool vindt een goede overdracht plaats.

Voordelige tarieven
•    Je betaalt slechts voor 40 opvangweken per jaar.
•    Als werkende ouder heb je recht op kinderopvangtoeslag.
•    Door gemeentelijke subsidies zijn de kosten laag. 

Meer weten?
Meer informatie over onze peuteropvang vind je in onze folder peuteropvang.

Inspectierapport
Hier kunt u het inspectierapport, uitgevoerd door de GGD,  vinden.

Kom gerust eens langs
Wil je zelf eens kijken hoe het eraan toegaat op ons kindcentrum? Dan ben je van harte welkom. Vraag een rondleiding aan of neem contact op. We vertellen je graag meer.