Informatie

De oudervereniging vergadert 5/6x per jaar waarbij telkens ook een lid van het managementteam van de school aanwezig is. 
Onze school heeft een oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is om, in het belang van de kinderen, de samenwerking te bevorderen tussen ouders, de medezeggenschapsraad en het schoolteam. Dit doet zij o.a. door het mede-organiseren en begeleiden van (buiten)schoolse evenementen zoals de schoolfotograaf, sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, het schoolreisje en de wandelvierdaagse. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij informatie wordt verstrekt over het onderwijs van de school in het algemeen.
De oudervereniging bestaat uit de volgende  leden:


Bovenste rij:    
Maaike van der Horst - secretaris, Brigtte Raaijmakers-lid, Moniek Rovers - voorzitter, Nancy van der Wijst - lid, Hanneke Rooijakkers- lid, Kirsten van Steenwijk - lid               
Onderste rij:     
Eric van Zeeland-lid, Floortje van Bracht-penningmeester, Susan van de Vossenberg - lid,  Sandra Kanters - lid 


Alle ouders van de kinderen op onze school, worden geacht lid te zijn van de oudervereniging. Er wordt van de ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd, om daarmee de georganiseerde evenementen te kunnen bekostigen. Deze bijdrage wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging. Het rekeningnummer is: NL67RABO 0116165855
Ook wordt tijdens deze vergadering de samenstelling van het bestuur voor het nieuwe schooljaar vastgesteld.
Wanneer u interesse heeft om bestuurslid te worden van de oudervereniging, kunt u contact opnemen met één van de zittende leden of een mailtje sturen naar: venster.ouderraad@stichtinggoo.nl 
Ter informatie vindt u hier het jaarverslag van 2017 - 2018