Sociale Veiligheid

M5 aanpak voor Sociale Veiligheid

Op deze school werken we met de M5 aanpak voor Sociale Veiligheid.
Dit houdt in dat we iedereen binnen school (leerkrachten, leerlingen en ouders) vragen om 'niet ok'-gedrag te melden in de digitale Meldbox die op de site van de school is te vinden. Dit is de groene knop: "Ik help de school veilig te maken." Hierdoor maken we zichtbaar wat doorgaans onzichtbaar blijft en krijgen we inzicht in het sociaal onveilige gedrag van leerlingen. Dit stelt ons in staat om signalen van structureel pestgedrag vroegtijdig te onderkennen en spreken we hoofdrolspelers aan om uit hun rol te stappen. We houden bij of het deze leerlingen lukt op eigen kracht te stoppen met pestgedrag of dat ondersteunende en regulerende maatregelen nodig zijn. Dit betreft altijd maatwerk en gebeurt op een menselijke, niet beschuldigende wijze. Met de M5 aanpak nemen we als school de regie over de sociale veiligheid van onze leerlingen.
Bovenstaande beknopte uitleg maakt duidelijk waar de naam 'M5' vandaan komt: Melden, Meten, Maatregelen, Maatwerk, Menselijk.

Extra informatie vindt u in de digitale meldomgeving waar u terecht komt als u op de  Meldknop drukt welke zich bevindt op de site van de school. Uitgebreide informatie over de M5 aanpak kunt u vinden op www.m5groep.com
Voor schoolspecifieke informatie over de M5 aanpak kunt u terecht bij de M5 coördinator van de school meester Mark Thoonen en juf Ellen van der Linden.