IPC

International Primary Curriculum (IPC)
Als ouder wil je niets liever dan dat je kind met plezier naar school toe gaat en er gelukkig is. IPC is een onderwijsprogramma voor basisscholen dat kinderen stimuleert om beter te leren en om hun talenten te ontdekken. Het dynamische programma daagt kinderen uit om buiten bestaande grenzen en patronen te denken. U zult ervan versteld staan wat uw kind allemaal weet en kan.

Veranderende wereld
Alles verandert: werk, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs. In de 21e eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. IPC gaat daar in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Alle informatie over het IPC leest u hier.