Kinderopvang
Beste ouder(s),

Op Kindcentrum Het Venster kunt u gebruik maken van peuterwerk. De openingstijden van de peuterspeelzaal zijn: 
- maandag     8.45 - 12.00 uur
- dinsdag       8.45 - 12.00 uur
- donderdag  8.45 - 12.00 uur
- vrijdag         8.45 - 12.15 uur
De inloop is elke ochtend vanaf half 9 (aansluitend aan de schooltijden).
Uw kind is welkom wanneer het 2 jaar en 3 maanden oud is. Inschrijven voor het peuterwerk verloopt via het servicekantoor van Stichting GOO.

Er is Voorschoolse Opvang (VSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO) mogelijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur. Er zijn flexibele begin- en eindtijden mogelijk. De VSO en BSO op woensdag en vrijdag is op locatie Berglaren. Inschrijven voor VSO en/of BSO verloopt ook via het servicekantoor.

Kijk voor meer informatie op: Stichting GOO