Kinderopvang
Beste ouder(s),

Op Kindcentrum Het Venster kunt u gebruik maken van peuterwerk. De openingstijden van de peuterspeelzaal zijn: 
- maandag     8.45 - 11.45 uur
- dinsdag       8.45 - 11.45 uur
- donderdag  8.45 - 11.45 uur
- vrijdag         8.45 - 12.15 uur
De inloop is elke ochtend vanaf half 9 (aansluitend aan de schooltijden).
Uw kind is welkom wanneer het 2 jaar en 3 maanden oud is. Inschrijven voor het peuterwerk verloopt via het servicekantoor van Stichting GOO.

Er is ook Buitenschoolse Opvang (BSO) mogelijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op maandag, dinsdag en donderdag tot 18.30 uur. BSO op woensdagmiddag en vrijdagmiddag is ook mogelijk (op lokatie KC Berglaren). Inschrijven hiervoor verloopt ook via het servicekantoor.

Kijk voor meer informatie op: Stichting GOO