Voorstellen MR schooljaar 2019-2020:

Kindcentrum (KC) Het Venster heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In die MR hebben zowel leerkrachten als ouders zitting. De MR is er om mee te praten en op momenten, mee te beslissen over het beleid op school. Terugkerende onderwerpen als het formatieplan, de schoolbegroting, de vakantie, maar ook eenmalige onderwerpen zoals 'Verandering schooltijden". Dit schooljaar besteden we extra aandacht aan het onderwerp "Communicatie".

Zaken die u en uw kind direct aangaan.

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR

Vanuit de leerkrachten (de personeelsgeleding):

 Lobke Derks (leerkracht groep 5)

 Hanneke Boeijen (voorzitter) (leerkracht groep 3)

 Lia Willems (secretaris) (leerkracht kleutergroep A)

Vanuit de ouders (de oudergeleding);

 Janine Ruis ( ouder van Ties uit groep 4)

 Tjeerd van den Berg( ouder van Sanne uit groep 3 en Eline uit groep 5)

 Judith Teunissen (ouder van Mees uit groep 6 en Saar uit groep 4 )

Over het algemeen is de directie van KC Het Venster, Argo van den Bogert, een gedeelte van de vergadering aanwezig.

Alle MR vergaderingen zijn openbaar. U mag altijd als toehoorder aanwezig zijn.

Heeft u vragen/ opmerkingen of adviezen, geef het door aan een van onze MR-leden of stuur een e-mail naar venster.mr@stichtinggoo.nl
U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

De eerste MR-vergadering is op maandag 9 september om 19.30 uur op KC Het Venster in het wissellokaal.

Met vriendelijke groet, namens de MR,

Lia Willems


Hanneke, Judith, Lobke
 Janine, Lia en Tjeerd

Secretarieel jaarverslag